Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 251 743
G.2 973 111 374 626
G.3 217 359 744 565 755 021
KK 998 585 703 176 880 368 895 492
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 251, 743 62 1.000.000
G.2 973, 111, 374, 626 97 350.000
G.3 217, 359, 744, 565, 755, 021 103 210.000
G.KK 998, 585, 703, 176, 880, 368, 895, 492 126 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 412 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2918 40.000

XS Max 3D thứ 2, 23/01/2023

G.1 185 775
G.2 048 621 553 663
G.3 002 065 087 718 975 800
KK 786 289 931 239 713 195 807 936
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 185, 775 21 1.000.000
G.2 048, 621, 553, 663 72 350.000
G.3 002, 065, 087, 718, 975, 800 65 210.000
G.KK 786, 289, 931, 239, 713, 195, 807, 936 179 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 47 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 341 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3256 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/01/2023

G.1 255 538
G.2 731 462 776 882
G.3 359 746 913 516 691 444
KK 044 271 544 599 338 259 878 291
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 255, 538 85 1.000.000
G.2 731, 462, 776, 882 76 350.000
G.3 359, 746, 913, 516, 691, 444 151 210.000
G.KK 044, 271, 544, 599, 338, 259, 878, 291 203 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 940 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4208 40.000

XS Max 3D thứ 2, 16/01/2023

G.1 498 368
G.2 397 862 509 007
G.3 766 586 939 060 685 634
KK 812 970 808 116 612 547 887 281
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 498, 368 93 1.000.000
G.2 397, 862, 509, 007 67 350.000
G.3 766, 586, 939, 060, 685, 634 190 210.000
G.KK 812, 970, 808, 116, 612, 547, 887, 281 164 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 702 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4509 40.000

XS Max 3D thứ 6, 13/01/2023

G.1 595 678
G.2 415 586 162 258
G.3 264 002 233 222 464 346
KK 303 587 331 905 151 889 517 625
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 595, 678 43 1.000.000
G.2 415, 586, 162, 258 79 350.000
G.3 264, 002, 233, 222, 464, 346 239 210.000
G.KK 303, 587, 331, 905, 151, 889, 517, 625 160 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3589 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/01/2023

G.1 628 378
G.2 284 649 481 250
G.3 335 353 920 489 185 663
KK 332 017 729 194 586 389 459 043
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 628, 378 46 1.000.000
G.2 284, 649, 481, 250 66 350.000
G.3 335, 353, 920, 489, 185, 663 101 210.000
G.KK 332, 017, 729, 194, 586, 389, 459, 043 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 432 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3258 40.000

XS Max 3D thứ 2, 09/01/2023

G.1 094 855
G.2 890 388 248 789
G.3 660 389 693 124 944 906
KK 221 960 016 691 190 254 843 257
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 094, 855 30 1.000.000
G.2 890, 388, 248, 789 103 350.000
G.3 660, 389, 693, 124, 944, 906 181 210.000
G.KK 221, 960, 016, 691, 190, 254, 843, 257 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 431 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4584 40.000

XS Max 3D thứ 6, 06/01/2023

G.1 067 078
G.2 665 975 539 952
G.3 492 125 210 433 221 998
KK 107 660 234 124 037 045 040 956
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 067, 078 31 1.000.000
G.2 665, 975, 539, 952 78 350.000
G.3 492, 125, 210, 433, 221, 998 86 210.000
G.KK 107, 660, 234, 124, 037, 045, 040, 956 186 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 225 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2946 40.000

XS Max 3D thứ 4, 04/01/2023

G.1 376 297
G.2 406 789 108 398
G.3 986 779 344 873 406 696
KK 245 370 916 920 875 892 806 098
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 376, 297 50 1.000.000
G.2 406, 789, 108, 398 69 350.000
G.3 986, 779, 344, 873, 406, 696 116 210.000
G.KK 245, 370, 916, 920, 875, 892, 806, 098 97 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 321 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3183 40.000

XS Max 3D thứ 2, 02/01/2023

G.1 960 261
G.2 771 698 701 214
G.3 339 634 111 798 247 587
KK 117 718 606 371 617 560 352 303
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 960, 261 51 1.000.000
G.2 771, 698, 701, 214 70 350.000
G.3 339, 634, 111, 798, 247, 587 232 210.000
G.KK 117, 718, 606, 371, 617, 560, 352, 303 154 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 14 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 424 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4579 40.000
1 2 3 4 ... 58 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.