Quay thử XSMT - Quay thử xổ số miền trung

Quay thử XSMT » thứ 6, ngày 27/01/2023

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 ngày 20-1-2023

XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 20-1-2023

Ninh Thuận
Mã: NT
Gia Lai
Mã: GL
G8
64
60
G7
634
026
G6
5753
6003
4304
2862
1890
6684
G5
6897
4871
G4
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
G3
66058
47588
76266
59203
G2
66455
74567
G1
91706
81910
ĐB
204032
198646
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3,4,6 3
1 7 9,0
2 4,4 6,2,1
3 4,2 3
4 2 6
5 3,4,8,5 0
6 4 0,2,6,7
7 - 1,1
8 3,8 4
9 7,9 0,3